Lokale belastingen internationaal bekeken - het belasten van overheden.

Projectdetails

!!Description

Het onderzoeksdomein van de lokale en regionale is in wezen een binnenlandse aangelegenheid, wat evenwel niet wegneemt dat een studie van lokale en regionale fiscaliteit vanuit een internationale dimensie een belangrijke benaderingshoek is.Het onderzoeksluik dat voor 2002 wordt vooropgesteld is internationaal maar heeft tevens een zeer actueel binnenlands belang. Het betreft meer bepaald de vraag hoe in andere federale en niet-federale landen wordt omgesprongen met de fiscaliteit t.a.v. goederen bestemd voor de openbare dienst.

Daar waar het principe van de vrijstelling van de goederen bestemd voor de uitoefening van de openbare dienst tot voor kort in België een vast gegeven was, hebben zowel de regionalisering als het gebruik van belastingen om niet fiscale doelstellingen te realiseren, het principe van deze vrijstelling op de helling gezet.Vraag die moet worden beantwoord is of en hoe in andere landen word belet dat het federaal, regionaal of lokaal niveau goederen belast die door andere gezagsniveaus worden aangewend voor de uitoefening van de taken van openbaar nut die hen werden toevertrouwd. Kan een regio het federaal parlement belasten, kan een gemeente het gevangenisgebouw belasten, kan de federale overheid de gemeentelijk afvalverbrandingsinstallatie belasten.

Daarmee samenhangend is er de vraag naar de compensatie voor de regio of gemeente die bulkt van overheidsgebouwen.

In het licht van het evoluerend gebruik van de fiscaliteit is er tenslotte de vraag of bv. ok het leegstaand en verwaarloosd overheidsgebouw nog van een vrijstelling geniet.Dit project wordt gecombineerd met een extern gefinancierd project
AcroniemOZR682
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0231/12/04

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Law and legal studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.