TBM Project: FEBRIS: Vlaams consortium voor biomarkerbepalingen bij systemische ontstekingsziekten

Projectdetails

!!Description

Koorts is een klassiek maar niet-specifiek kenmerk van systemische
ontsteking. Meer dan 200 aandoeningen gekenmerkt door
ongecontroleerde systemische ontsteking zijn bekend, waardoor
behandelen van individuele patiënten uitdagend is. Deze aandoeningen
omvatten verschillende entiteiten zoals autoimmuunziekten,
autoinflammatoire of hyperinflammatoire aandoeningen. Ondanks
klinische gelijkenissen hebben deze aandoeningen een verschillende
pathofysiologie en vereisen dus andere behandelingen.
Het onderscheiden van oorzaken van ontsteking is cruciaal, aangezien
vroegtijdige diagnose en specifieke behandeling leiden tot verminderde
morbiditeit, mortaliteit en zorguitgaven. Tijdens de voorbije jaren is een
belangrijke toename aan biologicals voor verschillende
ontstekingsziekten. Desondanks zijn er nog verschillende uitdagingen,
zoals toxiciteit, strikte terugbetalingscriteria en dure
geneesmiddelenontwikkeling. Bijgevolg is het van belang dat biologicals
gebruikt worden bij de juiste patiënten en gemonitord worden met
relevante biomarkers. De terugbetalingscriteria voor biologicals
berusten bovendien vaak op genetische diagnoses, en discriminerende
labo-afwijkingen zijn vandaag niet geïmplementeerd.
Met het multicentrische Flemish Joint Effort for Biomarker pRofiling in
Inflammatory Systemic diseases (FEBRIS) willen we het bepalen van
cytokineprofielen integreren in de uitwerking en behandeling van
pediatrische en volwassen patiënten met ontstekingsziekten. Wij
hebben reeds specifieke cytokineprofielen per groep van aandoeningen
gekarakteriseerd. Op basis van in-huis expertise en uitgebreide
literatuurkennis, willen we deze assay implementeren als een generieke
test om verschillende ontstekingsziekten te onderscheiden. De validatie
in een grote cohorte zal leiden tot een tijds-, middelen- en
kostenefficiënte uitwerking en behandeling. Aan de hand van gegevens
over de kosten en levenskwaliteit van de patiënt zullen we de finale
gezondheidseconomische uitkomst evalueren.
AcroniemFWOTBM8
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2130/09/25

Keywords

  • Applied immunology
  • Autoimmunity
  • Inflammation

Flemish discipline codes

  • Autoimmunity