Tijdelijke leerstoel-op-naam : Bevordering Active Ageing (Titularis Dr. M.J.M. Kardol)

Projectdetails

!!Description

De leerstoel Active Ageing richt zich in haar onderzoek op de opvattingen, verwachtingen, behoeften, ervaringen en perspectieven van ouderen. Gegevens die door kwantitatieve behoefteonderzoek zijn verzameld, worden voor interpretatie en uitdieping aan betrokkenen voorgelegd. Kwalitatief onderzoek in het algemeen, en de methode van responsieve evaluatie in het bijzonder, bieden daartoe een effectieve mogelijkheid. Hiermee ontstaat complementariteit tussen practice-based-evidence en evidence-based practice.Het programma van de leerstoel omvat:- onderzoek

- ondersteuning en beleidsontwikkeling

- onderwijs en begeleiding
AcroniemGIFT118
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum12/05/1131/12/17

Flemish discipline codes

  • Education systems
  • Social change
  • Social work