Het metatheater van Tennessee Williams

Projectdetails

!!Description

Dit project tracht enkele van de minder vaak bestudeerde toneelstukken, geschreven door de Amerikaanse toneelschrijver Tennessee Williams(1911-1983) die gebruik maakte van de metatheatrale theorie, te onderzoeken. Dit onderzoek zal proberen Williams dramatisering van verschillende houdingen tegenover het toneel door te lichten en zo een beter inzicht te verkrijgen van zijn eigen kunst. Het doel is om een studie te maken van Williams metadrama dat zich in de loop der tijd ontwikkelde, terwijl de algemene literatuur verschoof van het modernisme naar het meer zelf-reflecterende postmodernisme. Uiteindelijk, daar het studiemateriaal bedoeld was om gespeeld te worden, zal mijn studie een aantal producties van William belichten.
AcroniemFWOTM605
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1130/09/15

Keywords

  • linguistique et littérature
  • taal- en letterkunde

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Languages and literary studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.