Financiering van terrorisme vanuit een fenomeenbenadering.

Projectdetails

!!Description

Sinds een aantal jaren wordt onze maatschappij geconfronteerd met een gestadig toenemend terrorimse. Zo het bij het ETA en IRA terrorisme om duidelijke doelstellingen ging, zien we bij het actueel terrorisme dat de doelstellingen vaag zijn en moeilijk te vervullen. Verder zien we geen gestructureerde beweging achter het terrorisme, maar eerder een diffuus kluwen van verschillende kleine groeperingen die alle reageren in de naam van een godsdienst en gedreven door een als het ware goddelijke persoonlijkheid vertegenwoordigd in de persoon van Osama Bin Laden of Zarqawi.

Kenmerken als een zekere leidende goddelijke voorzienigheid en een sterke demagogische leider zijn factoren die wijzen op een ideologieconcept. Vanuit dit concept zou terrorisme en terrorismefinanciering deel uitmaken van een groter geheel en als doel hebben het polariseren van mensen met als doel het vinden van navolgers tot het schragen van de ideologie. Indien dit zo is dan lijkt de maatschappelijke respons van het strafrecht niet de meest aangewezen, maar dient meer georiënteerd op de randfenomenen die terrorisme faciliteren.

Dit doctoraat heeft als doel het detecteren van indicatoren van een ideologieconcept, en, in positief geval, cerifiëren of de aanpak in ons land en de ons omgevende landen wel voldoende naar de randfenomenen is georiënteerd.
AcroniemOZR1379
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0731/12/07

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other social sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.