De 8e tweejaarlijkse Afro-Europese netwerkconferentie "Intersectionele uitdagingen in Afro-Europese Gemeenschappen"

Projectdetails

!!Description

Deze conferentie wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en wordt mede georganiseerd door het Africa Platform of Ghent University Association (GAP), het Brussels Centre for Urban Studies (BCUS), het European Network Against Racism (ENAR), het Research Centre Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit (RHEA) en het Centre for Literary and Intermedial Crossings aan de VUB, en een groot aantal andere instellingen in België. Deze conferentie is het resultaat van een langdurige samenwerking tussen academici, schrijvers, kunstenaars en activisten waaruit het International Afroeuropeans Network is voortgekomen.
De conferentie heeft tot doel na te gaan hoe Afro-Europese gemeenschappen worden gevormd door de kruisingen van 'ras' en etniciteit met andere identificatiemarkeringen zoals geslacht, klasse, seksualiteit, bekwaamheid, leeftijd, staatsburgerschap, taal ... Geïnspireerd door intersectioneel denken (Combahee River Collective, 1979; hooks, 1981; Crenshaw 1989) en de afwijzing van eendimensionale perspectieven in activisme, beleid en onderzoek, onderzoekt de conferentie hoe diverse processen van bevoorrechting en discriminatie op elkaar inwerken, wat zorgt voor complexe en dynamische ervaringen van wat het betekent om Afro-Europees te zijn. Het erkent dat de raciale en etnische alteriteit van Afro-europeanen kruist met andere identiteiten (bijvoorbeeld man, vrouw, queer, arbeidersklasse, religieus, gehandicapt, oud ...) en probeert specifiek te onderzoeken in hoeverre deze kruispunten nieuwe afstemmingen en kansen creëren.
Van bijzonder belang zijn de vele manieren waarop Afro-europeanen dominante vormen van representatie en kennisproductie uitdagen, bijvoorbeeld door ruimte en burgerschap op te eisen, vanzelfsprekende manieren van kennen en organiseren te veranderen en hun ervaringen en perspectieven te presenteren als een essentieel onderdeel van Europese samenleving en identiteit. De conferentie gaat in op de dynamiek die voortkomt uit de groeiende dekolonisatiebewegingen en hun oproepen om de dominante vormen van kennisproductie en -representatie te heroverwegen. We nodigen uit tot reflectie over de verschillende lagen van intersectioneel bestaan, activisme en wetenschap met een speciale focus op het leven van zwarte Europeanen met voorouders in Afrika en geografische locaties in de Afrikaanse diaspora, zoals Amerika en het Caribisch gebied. Voortbouwend op het begrip 'onderworpen kennis', onderzoekt de conferentie hoe gemarginaliseerde posities ook aanleiding kunnen geven tot innovatieve epistemologische posities, weerstand tegen en herziening van de status-quo, en activisme en hervormingen van instellingen en beleid in Europa en daarbuiten kunnen inspireren.
AcroniemCONI737
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum5/05/2231/12/22

Keywords

  • Afroeuropeaans
  • network

Flemish discipline codes in use since 2023

  • African history

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.