Wijsheid voor de massa, wijsheid van de massa? Journalistieke genres, nieuwsproductie en publieksparticipatie in de negentiende eeuw (casus Brussel, 1780-1900).

Projectdetails

!!Description

Dit projectvoorstel beoogt het hedendaagse debat rond 'user-generated content' mediahistorisch te duiden. Te gemakkelijk wordt immers verondersteld dat publieksparticipatie in nieuws een actueel gegeven is. In dit voorstel wordt een negentiende-eeuwse voorloper van 'user-generated content' voor de casus Brussel onderzocht. Minstens tot het midden van de negentiende eeuw, wanneer de beroepsjournalist verschijnt, leverden burgers de inhouden voor het nieuws in de Brusselse media. Tot aan de afschaffing van het dagbladzegel (1848) waren kranten een ontoegankelijk en elitair medium. Voor het binnenlandse nieuws gold het pamflet tot dan als enige massamedium. Zachte nieuwsinhouden zijn terug te vinden in almanakken, het meest populaire leesmateriaal uit deze periode dat ook in het bereik van lagere sociale groepen lag. De onderzoeksbetrachting van dit voorstel omvat de reconstructie van de publieksparticipatie in de zachte en harde nieuwsproductie in het Brussel van de negentiende eeuw. In een diachronische en vergelijkende opzet die pamfletten, almanakken en kranten voor de periode1780-1900 omvat, zal worden onderzocht hoe deze negentiende-eeuwse Brusselse voorloper van het fenomeen van 'user-generated content' zich manifesteerde (1) op het vlak van de nieuwsproductie (2) op het vlak van de publieksparticipatie versus het aandeel van professionelen (3) wat de relatie publieksparticipatie en journalistieke genre aanbelangt.

AcroniemFWOAL550
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/13

Flemish discipline codes

  • Media and communications