De Co-simulatie van niet-stationaire aerodynamica: De integratie van windtunnelexperimenten en numerieke simulaties tot op een dieper niveau: Een nieuwe methodologie met gestructureerde data-gedreven modellen

Projectdetails

!!Description

Een belangrijke uitdaging in de operatie en het onderhoud van
windturbines is de nauwkeurige inschatting van niet- stationaire
belasting van aero- of hydrodynamische aard. Daar waar vroeger
windtunnelexperimenten gebruikt werden om de aerodynamica van
windturbinerotoren te bestuderen, is die rol vandaag grotendeels
overgenomen door numerieke stromingsberekeningen (CFD). Soms
zijn zowel experimenten als simulaties ter beschikking, maar er zijn
slechts weinig opties om beide te combineren.
De hoofddoelstelling van dit project is om een nieuw kader te creëren
voor de ontwikkeling van een datagedreven co-simulatiemodel dat
gegevens uit CFD en windtunnelexperimenten integreert. Zulke cosimulatiemodellen geven meer inzicht en bieden een efficiëntere
numerieke tool aan voor de studie van complexe, niet-stationaire en
niet-lineaire aerodynamica, bv. in de context van de ontwikkeling van
een digitale tweeling.
Het project richt zich op twee canonieke systemen die een typische
niet-stationaire belasting karakteriseren: een stampende vleugel en
een oscillerende cilinder (dwars op de stroming). De principes van
een slimme en datagedreven modelleermethode voor cosimulatiedoeleinden is echter breeder toepasbaar en zinvol.
AcroniemFWOSB146
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/26

Keywords

  • Integratie van WT-experimenten en CFD-simulaties
  • Niet-lineaire datagestuurde modellen in vloeistofdynamica
  • Onstabiele aerodynamica: vleugelprofiel en cilinder

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Aerodynamics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.