De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk. Een etnografisch onderzoek naar haar interacties, beslissingsprocessen en -praktijken.

Projectdetails

!!Description

Sinds 1 februari 2007 beslissen in België negen multidisciplinaire samengestelde rechtbanken over verschillende aspecten van het strafuitvoeringstraject van de gedetineerde met een straf van meer dan drie jaar. Dit betekent een ware revolutie binnen het Belgische penitentiaire landschap: belangrijke beslissingen omtrent de strafuitvoering worden nu genomen door multidisciplinair samengestelde rechtcolleges, met als voorzitter een magistraat en twee niet-juridisch geschoolde assessoren, die gespecialiseerd zijn in hetzij sociale reïntegratie, hetzij in penitiaire materies. Dit samenspel van niet-professionele en professionele actoren schept een unieke Belgische strafrechterlijke context die tot nog toe weinig of niet bestudeerd is en die trouwens ook uniek is op internationaal vlak. Dit project beoogt daarom de eigenheden van de werking van de multidisciplinaire strafuitvoeringsrechtbanken bloot te leggen door middel van onderzoek naar haar interacties, beslissingsprocessen en -praktijken en dit met betrekking tot de verschillende elementen in het detentietraject van de gedetineerde. Doelstelling is een open, processuele analyse van de formele en professionele deelnemers voor, tijdens, en na het zittingsgebeuren. Hierbij wordt aandacht besteed aan de specifieke organisationele en culturele context van de totstandkoming van de beslissingen.
AcroniemOZR1898
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/12

Flemish discipline codes

  • Law and legal studies