Het opzetten van een dataset over dwingende EU-mobiliteitsregels

Projectdetails

!!Description

Het ERC runner-up project zal baanbrekend zijn door de toepassing van deze EU-regels te analyseren en er
kritisch over te reflecteren. Het project zal een unieke dataset tot stand brengen waarin
samenwerkingspatronen naar voren komen, enerzijds tussen landen onderling op het gebied van
gedwongen mobiliteit binnen Europa (Dublin-overdrachten) en anderzijds van Europa naar de rest van de
wereld (samenwerking op het gebied van terugkeer) en dit voor een periode van 21 jaar (1999-2020).
Verschillende statistische methoden, waaronder eerst en vooral regressieanalyses, zullen het mogelijk
maken patronen van samenwerking (en niet-samenwerking) in de tijd en wereldwijd te verklaren. Zo zal de
impact van factoren zoals de democratische normen of de administratieve capaciteiten van een land op het
toepassen van dwingende EU-mobiliteitsregels worden bepaald. Met deze dataset over dwingende EUmobiliteitsregels zal bovendien worden nagegaan in welke mate onvolledige of onbetrouwbare gegevens
onze kennis van en inzicht in het beheren van migratie in Europa vertekenen. Tot dusver werden nog nooit eerder Europese en nationale gegevens over migratie systematisch vergeleken en vervolledigd, ondanks
het feit dat er vaak klachten zijn over de kwaliteit van de gegevens. Door de dataset 'open access' te maken,
zal het ERC-project een grote publieke impact realiseren aangezien het de capaciteiten van beleidsmakers
en academici over het toepassen van dwingende EU-mobiliteitsregels zal versterken

Funding Aknowledgement(s)

Het ERC runner-up project zal baanbrekend zijn door de toepassing van deze EU-regels te analyseren en er
kritisch over te reflecteren. Het project zal een unieke dataset tot stand brengen waarin
samenwerkingspatronen naar voren komen, enerzijds tussen landen onderling op het gebied van
gedwongen mobiliteit binnen Europa (Dublin-overdrachten) en anderzijds van Europa naar de rest van de
wereld (samenwerking op het gebied van terugkeer) en dit voor een periode van 21 jaar (1999-2020).
Verschillende statistische methoden, waaronder eerst en vooral regressieanalyses, zullen het mogelijk
maken patronen van samenwerking (en niet-samenwerking) in de tijd en wereldwijd te verklaren. Zo zal de
impact van factoren zoals de democratische normen of de administratieve capaciteiten van een land op het
toepassen van dwingende EU-mobiliteitsregels worden bepaald. Met deze dataset over dwingende EUmobiliteitsregels zal bovendien worden nagegaan in welke mate onvolledige of onbetrouwbare gegevens
onze kennis van en inzicht in het beheren van migratie in Europa vertekenen. Tot dusver werden nog nooit eerder Europese en nationale gegevens over migratie systematisch vergeleken en vervolledigd, ondanks
het feit dat er vaak klachten zijn over de kwaliteit van de gegevens. Door de dataset 'open access' te maken,
zal het ERC-project een grote publieke impact realiseren aangezien het de capaciteiten van beleidsmakers
en academici over het toepassen van dwingende EU-mobiliteitsregels zal versterken
AcroniemFWOAL1025
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/04/2131/03/25

Keywords

  • EU-migratiebeleid;
  • implementatie van EU-wetgeving;
  • internationale migratiesamenwerking;

Flemish discipline codes

  • European union politics
  • Immigration
  • Institutions and regimes
  • Comparative politics
  • International law