The document as performance. The performance as a document. Een interdisciplinair artistiek onderzoek naar theatraliteit en werkelijkheid.

 • Ketelbuters, Martine (Medewerker)
 • Opsomer, Geert (Administrative Promotor)
 • Tindemans, Klaas (Medewerker)
 • De Roo, Ruben (Medewerker)
 • Van Langenhove, Katrien (Medewerker)
 • Van Dam, Dieter (Medewerker)

  Projectdetails

  !!Description

  Sinds eind jaren '90 zoekt het theater zijn band met 'de werkelijkheid' opnieuw te articuleren. Dit resulteert in allerlei theatervormen gaande van sociaal-artistieke en interculturele creaties tot urbanistische interventies in de lijn van de situationistische droom. Twee lijnen zijn hierin te onderscheiden: enerzijds een antropologisch geïnspireerde kunstpraktijk, en anderzijds performance-gerichte kunst. Dit grootschalig, interdisciplinair en vakgroepoverschrijdend IDeA-onderzoek wil de verhouding tussen deze twee lijnen actualiseren. Via vijf met elkaar gerelateerde artistieke en historische deelonderzoeken willen de onderzoekers op zoek gaan naar nieuwe vormen van theatraliteit: (1) Retool Earth wil de artistiek-wetenschappelijke weergave van een leefbare toekomst stimuleren (Jan De Pauw/Martine Ketelbuters/Dirk Verstockt, i.s.m. Kaaitheater, VUB), (2) Atelier CONGO neemt een verdrongen geschiedenis als thema voor een onderzoek naar de presentatie van het wrede (Geert Opsomer/Johan Dehollander i.s.m. CAMPO), (3) Atelier HOUTZEE legt de relatie tussen de performance en de beeldende kunst (René Van Gijsgem/Hans Bryssinck/Bob Vandeputte i.s.m. KASK), (4) Atelier Rimini Protokoll gaat expliciet op zoek naar de documentaire als theatraal gegeven (Stefan Kaegi/Jan Vromman/Klaas Tindemans i.s.m. CAMPO). (5) Catalogue Résonnante vormt tegelijk het sluitstuk van de onderzoeksateliers én dient als voeding voor de ontwikkeling van een nieuwe theatertaal (Stef De Paepe/Ruben De Roo). Deze vijf deelonderzoeken zijn duidelijk afgebakend in verschillende tijdsdelen maar worden niettemin geschraagd door een duidelijke gemeenschappelijke onderzoeksvraag, namelijk hoe kan een artistieke praktijk op het grensgebied tussen document, geschiedenis, theatraliteit en werkelijkheid vorm krijgen (zie luik 2). Drie van deze deelonderzoeken worden rechtstreeks gekoppeld aan reguliere opleidingsonderdelen. Met behulp van de financiële en inhoudelijke inbreng van externe partners (VUB, Kaaitheater, KASK, CAMPO, DasArts, Xl Air) wordt er via meerdere toonmomenten, publicaties en festivalmomenten maximale zichtbaarheid gegeven aan dit project.
  AcroniemRITSACA08GO
  StatusGeëindigd
  Effectieve start/einddatum1/10/0830/09/10

  Keywords

  • cinema

  Flemish discipline codes in use since 2023

  • Civil and building engineering

  Vingerafdruk

  Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.