Het effect van een voorafbestaande ziekte van Alzheimer en de rol van neurogenese op de cognitieve achteruitgang na een ischemische stroke

Projectdetails

!!Description

Een ischemische beroerte (IS) en de ziekte van Alzheimer (AD) zijn beiden frequent voorkomende neurologische aandoeningen. IS wordt gedefinieerd als het plots ontstaan van een focaal neurologisch deficit t.g.v. een onderbreking van de regionale bloedtoevoer. AD kenmerkt zich voornamelijk door een progressief geheugenverlies, visuospatiële achteruitgang en een verlies van de executieve functies. Cognitieve achteruitgang in het algemeen en een versnelde cognitieve achteruitgang in AD na IS zijn reeds beschreven. Na IS blijkt overmatige neurogenese te interfereren met de reeds bestaande hippocampale circuits met cognitieve achteruitgang als gevolg. Wij hypothetiseren dat de stroke-geïnduceerde cognitieve achteruitgang meer uitgesproken is in AD muizen t.o.v. WT controles t.g.v. aberrante nerogenese. Om deze hypothese te testen zal een proefdierstudie worden opgezet, uitgaande van een reeds goed gekenmerkt AD muismodel (3xTg), een muismodel voor IS d.m.v. occlusie van de arteria cerebri media (MCAO) en een gecombineerd model. Neurogenese zal worden gemoduleerd door toediening van TMZ (inhibitor neurogenese) en MEM (stimulator neurogenese). Vervolgens zal het effect van beide interventies op de cognitie en merkers van AD-ziekteprogressie, neurodegeneratie, inflammatie en neurogenese worden onderzocht. Indien succesvol, kan dit onderzoek nadien leiden tot een klinische studie.
Acroniemfwotm1015
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/22

Keywords

  • Neurogenese bij focale cerebrale ischemie en de ziekte van Alzheimer.
  • Het muriene midden-cerebrale slagaderocclusiemodel voor focale cerebrale ischemie.
  • Het drievoudige transgene muismodel voor de ziekte van Alzheimer.
  • Effecten van neurogenese op cognitieve achteruitgang

Flemish discipline codes

  • Cognitive neuroscience
  • Behavioural neuroscience
  • Neurological and neuromuscular diseases