Op welke manier beïnvloedt militaire privatisering de democratische controle op militaire operaties?

Projectdetails

!!Description

Voornamelijk sinds het einde van de Koude Oorlog ontstond er een globale tendens tot het uitbesteden en privatiseren van activiteiten die traditioneel door militair personeel werden uitgevoerd. In een comparatief onderzoeksdesign, gefocust op een aantal landen in West-Europa, brengt dit project in kaart via welke controlemechanismen het democratische overzicht op private militaire ondernemingen wordt verzorgd en hoe deze uitbesteding de democratische controle op militaire operaties beïnvloedt.
AcroniemFWOTM618
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1230/09/16

Flemish discipline codes

  • History
  • International and compartive politics
  • Economic development, innovation, technological change and growth