De effectiviteit van pijneducatie bij patiënten met een verhoogd risico op een ongunstig resultaat na een operatie voor lumbale radiculopathie: Een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie

Projectdetails

!!Description

Het doel van mijn studie is om de effectiviteit na te gaan van perioperatieve pijneducatie (PPNE) bij patiënten met een verhoogd risico op ongunstige afloop van chirurgie voor lumbale radiculopathie. Hoewel de meeste operaties succesvol zijn, blijft 23-28% van de patiënten chronische pijn ervaren na de operatie. Diverse preoperatieve factoren zijn predictief voor een ongunstig beloop na de chirurgie, waaronder maladaptieve cognitieve en emotionele factoren. De huidige preoperatieve educatie (‘rugschool’) richt zich op anatomie en biomechanica van de lumbale wervelzuil en kan zulk ongunstig beloop niet voorkomen. PPNE werd geïntroduceerd als een innovatieve interventie die zich richt op de preoperatieve risicofactoren door pijn te reconceptualizeren en de patiënt te informeren over het pijnverloop. De effectiviteit van PPNE in het verbeteren van maladaptieve pijncognities is al goed onderbouwd bij chronische pijnpatiënten. Daarom willen we onderzoeken of PPNE effectiever is dan perioperatieve rugschool in het verbeteren van de levenskwaliteit, pijn, analgeticagebruik en werkhervatting bij patiënten met een verhoogd risico op ongunstig beloop na chirurgie voor lumbale radiculopathie. In een gerandomiseerde gecontroleerde studie vergelijken we therapie effecten van PPNE met perioperatieve rugschool bij deze patiënten. Verder gaan we de mediërende rol van veranderingen in pijncognities, zoals bewegingsangst en pijn catastrofering, op het therapie effect van PPNE na.
AcroniemFWOSB108
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/24

Keywords

  • Pijn neurowetenschappelijk onderwijs
  • lumbale radiculopathie
  • pijn cognities

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Epidemiology
  • Neurosurgery
  • Physiotherapy
  • Rehabilitation

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.