De gevolgen van een permanent hoge overheidsschuld.

Projectdetails

!!Description

Het onderzoeksproject valt uiteen in twee delen waaraan telkens ongeveer twee jaar zal worden besteed.In het eerste deel de omgeving geschetst worden waarbinnen de schuldafbouw zal dienen te gebeuren. Deze omgeving omvat niet alleen de macro-economisch-financiële omgeving maar ook de overheidsrekeningen. In een tweede deel zal de aandacht worden toegespitst op de gevolgen van de hoge schuld voor de privé-sector. In een volgend gedeelte zullen we onderzoeken welke effecten de beperkte beleidsruimte heeft op de privé-sector. Deze zijn hoofdzakelijk terug te brengen tot onzekerheden rond het inkomen. De beide deel-onderzoeken moeten ons toelaten een juister beeld te verwerven van het te verwachten gedrag van zowel de beleidsvoerder als de consument-spaarder t.a.v. de hoge overheidsschuld. In principe, moet dit resulteren in aanwijzingen betreffende het optimaliseren van de schuldafbouw en het te voeren beleid.
AcroniemOZR507
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9631/12/00

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Economics and business

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.