Het effect van correctieve feedback op het vreemdetaalleerprocesonder (casus in het Duits) onder invloed van individuele verschillen (werkgeheugencapaciteit en procedureel geheugen).

Projectdetails

!!Description

Foutencorrectie of correctieve feedback (CF) is een belangrijk onderdeel van de leerervaring in de tweede / vreemde taal (L2), maar de rol en effectiviteit ervan voor het leren van een L2 is nog altijd controversieel. Zelfs vandaag blijft de vraag bestaan of CF echt (vreemde-) taalverwerving beïnvloedt of faciliteert. Veel taaldocenten en hun leerlingen gaan ervan uit dat CF L2-leren vergemakkelijkt of zelfs nodig is om hoge niveaus van L2-vaardigheid te bereiken. Onderzoekers zijn echter meer verdeeld en de werkzaamheid van CF wordt in twijfel getrokken, zowel op theoretisch als op empirisch vlak. In tegenstelling tot de meeste eerdere studies, zal de huidige studie de effecten en effectiviteit van CF onderzoeken op zowel (a) de uitkomsten van het leerproces van L2 (door niet alleen de expliciete, maar ook de impliciete kennis te meten die leerlingen verwerven) als op (b) de cognitieve mechanismen waarvan wordt aangenomen dat ze werken tijdens het leren zelf (toewijzing van aandacht, bewustzijn). Vernieuwend is het gecombineerde gebruik van zowel online (eye-tracking-technologie) als offline-procedures (gestimuleerde retrospectieve recall-protocollen) om de effectiviteit van CF te meten. Daarnaast onderzoeken we hoe de effectiviteit van CF wordt gemedieerd door (i) de relatieve complexiteit van de taalstructuren waarop het CF zich richt (casus na de voorzetsels in het Duits) en (ii) cognitieve vaardigheden die verschillen van leerling tot leerling (werkgeheugen en procedureel geheugen).
AcroniemFWOAL871
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/21

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Language acquisition

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.