De Epistemologie van de datawetenschap: Wiskunde en de Kritische Onderzoeksagenda rond Data Praktijken

Projectdetails

!!Description

Onderzoekers die kritische vragen stellen bij hedendaagse datapraktijken richten hun aandacht in de eerste plaats op de rol die data en computertechnologie spelen. Dit project breidt de bestaande kritische bevraging van de datawetenschap uit met een kritische reflectie over de rol van de wiskunde. Deze uitbreiding laat toe om onderbelichte ethische en epistemologische risico’s binnen de datawetenschap aan de oppervlakte te brengen. Daarnaast stelt het een bredere conceptuele basis voor de kritische bevraging van de datawetenschap in het vooruitzicht en creëert het een meer genuanceerde visie op de manier waarop de datawetenschap op de wiskunde steunt.

Dit project levert 4 bijdragen. De eerste bijdrage beoogt de verdere uitdieping van het globale uitgangspunt van dit project, namelijk de opvatting dat de autoriteit die we aan de wiskunde toekennen ook bijdraagt tot ons vertrouwen in de datawetenschap. De tweede bijdrage argumenteert dat een reflectieve houding ten aanzien van wiskundige waarden de basis vormt voor een beter begrip van de invloed van wiskundige culturen op de datawetenschap en een meer kritische houding ten aanzien van de datawetenschap mogelijk maakt. De derde bijdrage is de formulering van hypothesen die de invloed van specifieke wiskundige waarden binnen de datawetenschap vatten. De vierde bijdrage is een empirische case- studie naar de aanwezigheid van wiskundige waarden in professionele teksten en wetenschappelijke publicaties binnen de datawetenschap.
AcroniemFWOAL950
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/23

Keywords

  • Ethics

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy of mathematics
  • Ethics of technology
  • General philosophy of science

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.