De regering Lefèvre-Spaak (1961-65)

Projectdetails

!!Description

De regering Lefèvre-Spaak (1961-1965) is om vele redenen een bijzondere regering geweest. Zij was de laatste regering zonder vrouwelijke ministers, en ook de laatste die haar volle termijn van vier jaar uitdeed. Anderzijds was het een regering die op vele vlakken de fundamenten legde voor het hedendaagse België. Deze regering was aan de macht toen het oude Belgische partijstelsel begon te barsten. De traditionele partijen kwamen onder druk, de Liberale Partij verliet het anti-klerikalisme, en in de drie gewesten braken regionalistische partijen door. De regeringspartijen kregen in 1965 de grootste electorale afstraffing ooit. Dit project heeft de bedoeling die regering, haar activiteiten en de maatschappelijke gebeurtenissen er rond grondig te analyseren en te beschrijven. Dat zal niet alleen gebeuren door de relevantie van deze regering voor het moderne België te duiden. Ook in andere landen in Europa waren de jaren zestig immers het einde van een periode, en luidde zij het begin in van een electorale instabiliteit, regionalisme, decentralisering, consolidering van sociale zekerheid en welvaartstaat.
AcroniemOZR280
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9931/12/00

Flemish discipline codes

  • Economics and business