De invloed van piekeren op het cognitief functioneren.

Projectdetails

!!Description

In dit project willen we tot een beter begrip komen van de rol van aandachtsprocessen bij het impliciet leren. Impliciet leren wordt verondersteld automatisch en al doende wijs plaats te grijpen (bv. leren spreken bij peuters), dit in tegenstelling tot het expliciet leren dat gecontroleerd en intentioneel gebeurt (bv. het schoolse leren). Er zijn echter sterke aanwijzingen dat ook het impliciet leren aandacht zou vereisen, weliswaar minder dan expliciet leren. Zo vinden sommige onderzoekers dat impliciet leren aangetast wordt wanneer het gecombineerd wordt met een andere, eenvoudige taak. Deze resultaten worden echter dan weer tegengesproken door andere studies. M.a.w. het gebruik van het dubbeltaakparadigma heeft niet tot eenduidige conclusies geleid in verband met de mate waarin impliciet leren aandacht vereist. Daarom willen we een nieuwe invalshoek gebruiken om deze kwestie te onderzoeken. Meer specifiek willen we bepalen onder welke omstandigheden het impliciet leren optreedt van irrelevante informatie, waar geen aandacht op wordt gericht. Hierbij gaan we na in hoeverre het leren van irrelevante informatie afhankelijk is van de aandacht die opgeslorpt wordt door de verwerking van de relevante informatie, de zgn. perceptual load. De mate waarin men in staat is om de irrelevante informatie op te pikken, zal ons toelaten om een uitspraak te doen over het automatische karakter van het impliciete leerproces.
AcroniemOZR1582
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0831/12/13

Keywords

  • biologie

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.