The Instrumentation and Measurement Society Graduate Fellowship award

  • Gonzales Fuentes, Lee Victoria, (Mandataris)
  • Barbé, Kurt (Administrative Promotor)
  • Fernandez Daher, Jorge (Industrieel Promoter)
  • Donnell, Kristen M. (Industrieel Promoter)
  • Inghelbrecht, Gilles (Co-Promoter)

Projectdetails

!!Description

Een eerste doelstelling is gericht op Signaaldetectie:Signaaldetectie probeert voornamelijk de gemeten frequentie-intervallen waar signaal (zinvolle informatie) wordt gevonden en frequentie-intervallen waar slechts ruis (betekenisloze gegevens) is gemeten te partitioneren. Een standaard techniek (aangeduid als de energie detectiemethode) voor dit probleem is het meten van de gehele frequentieband waarop een statistische test wordt toegepast op elke frequentiebin om de aanwezigheid van signaal beoordelen. Hoewel deze techniek werkt, wordt het beschouwd als traag en niet erg nauwkeurig daar dezelfde test hergebruikt wordt voor elke frequentiebin.Dit project stelt discriminantanalyse voor als signaaldetectie zodanig dat de klassieke veronderstellingen worden versoepeld onder praktische meetomstandigheden. Inderdaad, we streven ernaar om de techniek zodanig aan te passen dat de volgende voordelen gelden waar: (a) geen interactie van de gebruiker vereist is, (b) geen voorkennis (volledig blind) nodig is, (c) ruiskleuring onbekend mag zijn en (d) real- time analyse mogelijk is.Een tweede doel werkt rond de karakterisering van de kansdichtheidsfunctie van storende ruis in gemeten signalen:De kansverdeling van meetsignalen karakteriseren wordt in de praktijk vrijwel beperkt tot het gebruik van het histogram, dat een lang en succesvoll verleden kent. Het is bekend dat het volledig de empirische verdeling van het gemeten signaal beschrijft. Alhoewel alternatieven voor het histogram bestaan, hebben ze nog steeds geen echte doorbraak naar gereedschapskist van de ingenieur gevonden.Dit project zal specifiek betrekking hebben op dergelijke praktische robuustheid vraagstukken op een formele manier en specifiek beantwoorden waarom deze alternatieven niet vaak gebruikt worden door de gemiddelde ingenieur. Daarom moet een theoretisch raamwerk worden ontwikkeld waarbij de niet-asymptotische eigenschappen van deze alternatieve technieken worden onderzocht. Na het verkennen van de praktische eigenschappen, kunnen de bestaande technieken worden geoptimaliseerd om beter van dienst te kunnen zijn voor de meetgemeenschap. Vandaar dat dit project als doelstelling heeft om opnieuw deze alternatieven van het histogram aan de toolbox van de meetingenieur te herintroduceren.
AcroniemGIFT137
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/09/121/09/19