De internationale organisatie van produktontwikkeling : een informatieverwerkende analyse.

  • Moenaert, Rudy, (Administrative Promotor)

Projectdetails

!!Description

De studie beoogt inzicht te verwerven inzake de wijze waarop de interne en externe organisatie de efficiëntie en de effectiviteit van internationale productontwikkeling beïnvloedt. Meer specifiek betekent dit dat het team onderzoekt hoe de belangrijkste innovatiefuncties binnen een onderneming (bv. R&D, produktie en marketing) en buiten de onderneming (bv. Leveranciers, klanten, distributeurs, onderzoeksinstellingen) tijdens het proces van internationale produktontwikkeling op een efficiënte en effectieve wijze kunnen worden georganiseerd en geïntegreerd. Wij gaan hierbij uit van een informatieverwerkend perspectief op produktinnovatie.De onderzoeksvraag: Hoe kan een onderneming haar internationale produktontwikkeling organiseren opdat ze haar concurrentiële positie kan behouden en/of verbeteren ? De verwachte bijdrage: enerzijds een verbetering van het theoretisch inzicht in de factoren die bijdragen tot de internationale concurrentiekracht van de ondernemingen. Anderzijds verwachten we, doordat België een open economie is, op basis van het empirisch onderzoek een aantal richtlijnen te formuleren die het Belgisch bedrijfsleven kunnen helpen inzake het doelmatig beheer van internationale produktontwikkeling.
AcroniemFWOAL20250
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9531/12/98