Projectdetails

!!Description

Dit programma brengt de VUBs internationaal geprezen expertise in stadsgeschiedenis, archeologie, biogeochemie en menselijke anatomie samen om het allereerste platvorm te ontwikkelen voor de omvattende, transdisciplinaire study van steden in de pre-moderne Nederlanden. Door archeologische contexten te analyseren met de nieuwste wetenschappelijke methodes, geïnspireerd door historische vragen en grondbrekend medisch onderzoek, wil het de fragmentaire aard van geschreven bronnen compenseren en de huidige inzichten in het functioneren van stedelijke samenlevingen tussen 1000 en 1800 revolutionariseren. Het pilootproject van het programma richt zich op laatmiddeleeuws Ieper. Ondanks de status van deze stad als een industriële reus en één van de grootste Europese stedelijke centra tijdens deze periode blijft de samenstelling van haar bevolking slecht gekend. Vijf jaar lang zullen een isotopenexpert en een specialist in menselijke osteologie 1,200 menselijke skeletten onderzoeken, bijgestaan door experts in de geschiedenis,
archeologie, chemie en geneeskunde. Hun werk zal onschatbare nieuwe inzichten voortbrengen in de gender- en leeftijdsverdeling van de stad, de oorsprong en migratiepatronen van haar inwoners,
evenals hun dieet, leefomstandigheden en levensverwachting. Deze resultaten zullen worden gesynthetiseerd in gezamenlijke, gepeerreviewde publicaties. Op basis van verdere financiering zal de transdisciplinaire aanpak later worden toegepast op andere stedelijke samenlevingen in de Nederlanden en zullen de resultaten in een vergelijkende, Europese context geplaatst worden.
AcroniemIRP18
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/24

Flemish discipline codes 2018-2023

  • Archaeology of the Low countries or Belgium
  • Bioarchaeology
  • Geochemistry not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.