Het mechanisme van en de bescherming tegen oxidatieve strees in hogere planten.

Projectdetails

!!Description

Het onderzoek naar de bescherming tegen oxidatieve stress in mais en tabak zal worden voortgezet. A. Tabak: We zullen catalase-onderproducerende planten, en glutathion-peroxidase-overproducerende planten testen voor oxidatieve stress tolerantie. De stress zal worden aangelegd in bladschijfjes, en vooral op het niveau van de hele plant. Bladschijfjes zullen worden behandeld met methylviologeen of aminotriazol zoals beschreven in het huidige en vorige jaar-verslag; hele planten zullen worden blootgesteld aan verhoogde zoutgehaltes of lage temperaturen, en in hydroponische cultuur aan K- of Mg-deficientie. Stress-tolerantie wordt bepaald aan de hand van de door de stress geïnduceerde schade. Biezondere aandacht zal besteed worden aan de 'herstel-fase' na het stopzetten van de stress. Onderzocht zal worden of vorming van waterstof-peroxide in de bladen een goede maat is voor licht-geïnduceerde oxidatieve stress, zowel in bladschijfjes-assays als op het niveau van de hele plant. B. Mais: De nieuwe MnSOD-overproducerende lijnen zullen worden onderzocht op koude-tolerantie, door meting van de groeisnelheid. De FeSOD-overprodu-cerende lijnen zullen eerst worden onderzocht op MV-tolerantie, ter vergelijking met MnSOD-over-producerende planten, en daarna op koude-tolerantie. Bij gebleken geschiktheid zullen waterstof-peroxide gehaltes in planten gekweekt bij lage temperaturen bepaald worden als maat voor oxidatieve stress.
Acroniem1972210160
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9731/12/97

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences
  • Physical sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.