De media en nieuwe sociale bewegingen. Mediastrategieen van de milieubeweging in vlaanderen vanuit een "source-power) perspectief.

  • Verstraeten, Hans, (Administrative Promotor)

Projectdetails

!!Description

De relatie tussen nieuwe sociale bewegingen en de media heeft voor beide partijen een andere betekenis en vindt plaats in een andere context. Met de tijd is er tussen de bewegingen en de pers stilaan een soort symbiose ontstaan. Waarbij men de journalist die behoefte heeft aan nieuws bedient met informatie, terwijl de bewegingen zelf worden bediend met de gewenste media-aandacht. Deze (niet-officiële) nieuwsbronnen-media interactie trachten we nader te analyseren aan de hand van de communicatiestrategieën van de Vlaamse milieubeweging.De uiteindelijke doelstelling is een ruimer inzicht te verwerven in de maatschappelijke rol van massamedia. Wat ons interesseert is hoe sociale en politieke bewegingen, gezien als een uitdrukking en bewerker van sociale, politieke en culturele veranderingen en als niet-officiele nieuwsbronnen, de media kunnen inschakelen als een instrument in hun collectieve actie. We wensen na te gaan in welke mate "niet-geïnstitutionaliseerd" nieuwsbronnen, zoals ; nieuwe sociale bewegingen, een impact hebben op de media-agenda en de mate waarin de media als een tussenschakel naar de politieke agenda kunnen fungeren?De vraag is welke mediale actiestrategieën door nieuwe sociale bewegingen gebruikt worden om in de belangstelling te treden en hun doelstellingen te realiseren. En ook welke factoren determinerend zijn voor de mediale beeldvorming.
AcroniemOZR80
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9731/12/97

Flemish discipline codes

  • Media and communications