De Metafysica van het meetproces.

Projectdetails

!!Description

Het doel van dit onderzoek is het opbouwen van een specifiek theoretisch kader voor het concept "experimentele waarneming", zowel vanuit het ontologische als vanuit het logische gezichtspunt. De sleutel hiertoe is aan te tonen dat elk experimenteel project een niet-triviale ontologische verschuiving in het deel van de werkelijkheid - het "physicshe syteem" - dat erdoor bestudeerd wordt, veroorzaakt. Dit heeft gevolgen voor de notie "objectiviteit": men kan niet simpelweg het testresultaat van een meting nemen en op basis daarvan conclusies trekken over de eraan ten grondslag liggende realiteit, omdat die op een onherleidbare manier is aangetast. Men zou kunnen stellen dat een ontologische zwarte doos de betrekking bemiddelt tussen de "gegeven" werkelijkheid en de wetenschappelijke theorie¨en die haar, uitgaande van "empirisch" verkregen gegevens, beschrijven. Anders gesteld: het is mijn bedoeling die zwarte doss te openen en de inhoud ervan bloot te leggen.
AcroniemOZR1553
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0730/09/08

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy, ethics and religious studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.