De morele implicaties van de ontologische status van personen

Projectdetails

!!Description

Het project heeft tot doel een grondslagenonderzoek uit te voeren naar de verschillende percepties en benaderingswijzen in de literatuur betreffende het probleem van niet-bestaande personen. Alle ethische theorieën blijken tekort te schieten op het ogenblik dat domeinen worden benaderd waarin ook niet-bestaande personen als moreel relevant worden beschouwd. De belangrijkste doelen van dit project zijn: (1) het aanbrengen van een structuur zowel in de verschillende modale categorieën ( mogelijk, toekomstig, potentieel, gewezen, enz.) als in de criteria waarmee de categorieën worden onderscheiden; (2) het zoeken naar een gemeenschappelijk kader door de inconsistenties in de verschillende benaderingen te elimineren; en (3) het verduidelijken van de principes en concepties die ten grondslag liggen aan de verschillende filosofische perspectieven. Drie filosofen zijn toonaangevend in deze discussie: Derek Parfit, Jan Narveson en Joel Feinberg. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de problematiek, zullen alle domeinen waarin wordt gewerkt met niet-bestaande personen worden bestudeerd: (1) milieu-problematiek; bevolkingsproblemen en toekomstige generaties; (2) prenatale diagnose en "wrongful birth" situaties; (3) bestaansinducerende handelingen en medisch geassisteerde voortplanting; (4) postmortale schade en rechten. Het onderzoek zal worden uitgewerkt m.b.v. de methode van het brede reflectieve evenwicht (J. Rawls, N. Daniels, K. Nielsen). Het is een dynamisch coherentiemodel waarbij wordt gestreeft naar een integratie van drie grote componenten: morele oordelen en intuïties, morele principes en relevante achtergrondtheoriën. De methode vergroot de mogelijkheid om een rationele keuze te maken tussen concurrerende morele concepties.
AcroniemOZR267
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9931/12/03

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy, ethics and religious studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.