De morele implicaties van de ontologische status van personen.

Projectdetails

!!Description

Het project bestaat uit een filosofische analyse van de verschillende interpretaties en benaderingshoeken in de literatuur betreffende het probleem van de 'niet-bestaande personen'. Alle morele theoriën bevatten een zekere opvatting van het individu en deze lijkt niet in staat om situaties waarin de betreffende persoon een niet-bestaand persoon is te structureren . De belangrijkste doelstellingen zijn : 1) De verschillende modaal categoriën van een persoon structureren en de criteria gebruikt om deze categoriën te onderscheiden, 2) gezien vanuit een overkoepelend en algemeen kader d.m.v. het elimineren van mogelijke onregelmatigheden in de benaderingen en 3) de onderliggende principes en opvattingen van de verschillende filosofische uitgangspunten te onthullen . Drie filosofen kunnen als hoofdrolspelers in het debat genoemd worden nl. : Derek Parfit, Jan Narveson en Joel Feinberg .
AcroniemFWONL16
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0031/12/01

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy, ethics and religious studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.