Morfogenese van poliovirus : fundamenteel en toegepast onderzoek.

  • Boeye, Albert (Administrative Promotor)
  • Rombaut, Bartholomeus, (Co-Promoter)

Projectdetails

!!Description

Het doel van dit project is enerzijds op fundamenteel vlak, het verder uitbouwen van de studie naar de morfogenese van poliovirus waarbij zal getracht worden het volledige poliovirus assemblage-proces te ontrafelen. Nieuw ontwikkelde scheidingstechnieken en nieuwe fundamentele inzichten in het morfogenese proces kunnen hiertoe bijdragen. Anderzijds zullen we gebruik maken van know-how opgedaan tijdens onze eerste jaren morfogenese studie om een nieuw polio-vaccin te ontwikkelen. Dat er een nood is om een dergelijk vaccin te ontwikkelen mag blijken uit de bezorgdheid van de Wereldgezondheidsorganizatie voor dit project.
Acroniem1933321120
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9330/09/97

Flemish discipline codes

  • Basic sciences