Sociale re-integratie - een mythe? Een studie van de leefwereld van ex-gedetineerden tijdens hun processen van herintrede en re-integratie.

Projectdetails

!!Description

Het verlaten van de totale instelling gevangenis en terugkeren naar de samenleving is een moeilijke overgang. Het aanwezige onderzoek naar ex-gedetineerden is meestal gericht op de publieke veiligheid en de criminogene noden. Dit voorstel daarentegen kijkt door een  quality of life  bril naar de sociale re-integratie als een dynamisch sociaal proces van (her)aansluiting via meervoudige rollen/identiteiten, waarbij de ex-gedetineerde  basisbehoeften  tracht in te vullen. Dit hangt af van de beschikbare kansen en van het aanwezige sociaal en menselijk kapitaal, die we benaderen vanuit de leefwereld van ex-gedetineerden. Deze studie gaat daarom op zoek naar hoe ex-gedetineerden hun leven heropbouwen doorheen meervoudige rollen/identiteiten met een bepaalde levenskwaliteit voor ogen, en in welke mate stigmatisering en sociaal kapitaal hierbij een rol spelen. De studie hanteert een kwalitatieve narratieve methodologie en een longitudinaal onderzoeksontwerp. Narrative inquiry staat voor de studie van ervaringen gebracht in de vorm van verhalen en is zowel beschrijvend als interpretatief. Als onderzoeksobject gebruiken we 12-14 gedetineerden (en hun significante anderen) die minstens 5 jaar opsluiting achter de rug hebben, waarbij we verschillende methoden van dataverzameling hanteren: narratieve interviews, reflexieve dagboek(en) en non-participerende observaties.

AcroniemFWOAL557
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/13

Flemish discipline codes

  • Psychology and cognitive sciences