De niet-religieuzen en de staat: keuzes en kaders voor seculieren van het tijdperk van de revolutie tot de huidige tijd

Projectdetails

!!Description

In de afgelopen 15 jaar zijn seculiere studies een autonoom gebied van interdisciplinaire wetenschap geworden. Aangezien humanisten, seculieren en onverschilligen een groeiende groep in de samenleving vormen, wordt het begrijpen van hen en hun ambities en behoeften steeds belangrijker. Het is te verwachten dat het toenemende aantal niet-religieuzen ertoe leidt dat de overheid de formele kaders herdefinieert waarbinnen religieuzen en niet-religieuzen hun leven kunnen opbouwen en ervaren.

Voor deze conferentie verwelkomen we bijdragen die licht werpen op de werkterreinen van de niet-religieuzen in het algemeen - of het nu organisaties, netwerken of zelfs toegewijde individuen zijn - en uitleggen hoe hun doelen en ambities van invloed zijn op het raakvlak tussen de staat en de religieuzen. of de niet-religieuze. Tot welke specifieke juridische statussen hebben deze processen geleid. Met welke elementen is rekening gehouden bij het nemen van deze beslissingen? Wie koos voor erkenning van een niet-confessionele levenshouding en waarom? Omgekeerd, wie koos voor een scheidingsmuur en waarom? Zijn de zaken zo duidelijk? Biedt de verscheidenheid aan keuzes en kaders niet een meer gevarieerd spectrum? Welke continuïteiten en discontinuïteiten zijn er te zien in de geschiedenis van seculieren en hun organisaties sinds het einde van de 18e eeuw? Hoe kunnen deze patronen, divergerend of verstrengeld, in kaart gebracht en ingekaderd worden binnen een bredere opvatting van ‘multiple secularisms’?

De Secular Studies Association Brussels (SSAB) nodigt inzendingen uit voor haar inaugurele conferentie die in het najaar van 2022 zal worden gehouden. Het Instituut en zijn partners verwelkomen abstracts voor individuele papers, panels, rondetafelgesprekken en andere opties. De conferentie staat open voor een verscheidenheid aan disciplines, aangezien papers worden verwelkomd met, maar niet beperkt tot, een historische, juridische, sociologische of politiekwetenschappelijke benadering. Over het algemeen wordt onderzoek in het Engels gepresenteerd, maar deze oproep staat ook open voor andere talen, namelijk Frans en Spaans.

Bijdragen kunnen betrekking hebben op alle organisaties, netwerken of geëngageerde personen die sinds het tijdperk van de revoluties in een specifieke context (nationaal, regionaal, lokaal) hebben bestaan. Naast het simpelweg presenteren van een feitelijke juridische status, willen we verder de strategieën begrijpen die vrijdenkers, rationalisten, secularisten, humanisten en de 'nonen' van vandaag hebben gemaakt om in de publieke sfeer te functioneren.

Het algemene doel van deze conferentie is om een ​​vrij toegankelijk uitgegeven volume te produceren in de reeks Nieuwe perspectieven op de geschiedenis van liberalisme en vrijdenken (De Gruyter).

Aangezien het boek een beperkt aantal bijdragen zal hebben, zullen de organisatoren van deze conferentie auteurs van artikelen die buiten het bestek van het boek vallen, ondersteunen bij het identificeren van geschikte tijdschriften voor hun bijdrage.
AcroniemCONI742
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum20/10/2222/10/22

Keywords

  • Revolutie

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other social sciences not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.