Het beeld voorbij de representatie: een virtuele ontologie als basis voor een filosofie van de fotografie.

Projectdetails

!!Description

Onderhavig project stelt zich de filosofische vraag of beelden representaties zijn van objecten in de werkelijkheid. Fotografische beelden in het bijzonder lijken transparante kopieen te zijn van het werkelijke. We kunnen als het ware door en foto heen kijken en de voorgestelde objecten zien alsof we ze rechtstreeks in de werkelijkheid zagen. De meeste fototheoretici hebben het over foto's in termen van gelijkenis, analogie, gelijkvormigheid, herkenning. Dit zijn de categorieen van het model van de representatie. Voor een heleboel 'artistieke' foto's gaat dit model echter niet op. Foto's van Jeff Wall bijvoorbeeld kunnen niet volstaan met een beschrijving van de afgebeelde objecten en gelijkenissen met andere beelden uit de kunstgeschiedenis. De hypothese van dit onderzoek is dat beelden deels actueel zijn (het zijn representaties van objecten) en deels virtueel (ze beschikken over een interne 'poetische' consistentie die niet gerepresenteerd kan worden). Dit project exploreert een niet representatief discours als een alternatief voor de statische, transparante en volledig actuele status van fotografische beelden. Het introduceert dynamische concepten zoals beweging, duur, herhaling, virtuele series en differentiele relaties. Het doel ervan is te voorzien in een discours dat meer recht doet aan de complexiteit van het ('artistieke') beeld.
AcroniemOZR2085
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/12/1030/11/11

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy, ethics and religious studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.