De kracht van opmerkzaamheid: een onderzoek naar de relaties tussen empathische accuraatheid, prestatie en relatietevredeheid op de werkvloer

Projectdetails

!!Description

Steeds meer organisaties hechten belang aan het beoordelen en
ontwikkelen van de 'soft skills' van leiders, vanuit de idee dat deze
vaardigheden cruciaal zijn voor effectief leiderschap. Bijgevolg heeft
het construct emotionele intelligentie (EI) heel wat aandacht
gekregen. EI is echter bekritiseerd omwille van de problematische
construct- en predictieve validiteit. Stellen we in het huidige project
voor om methodologische best practices te lenen uit het domein van
de gezinspsychologie, waar een gelijkaardige vaardigheid uitgebreid
is onderzocht. Deze vaardigheid, die ook wel empathische
nauwkeurigheid wordt genoemd, beschrijft iemands vermogen om de
emoties van een ander nauwkeurig waar te nemen. Door specifiek in
te zoomen op emotieperceptie en door gebruik te maken van nieuwe
meetprocedures die inspelen op de dynamische, sociale aard van
emoties, zal dit onderzoeksproject veel van de problemen aanpakken
waarmee EI-onderzoek wordt geconfronteerd. Door middel van
labstudies en experience sampling onderzoek, zullen we de relatie
tussen empathische nauwkeurigheid en werkresultaten bestuderen,
hoe dit vermogen verschilt tussen hoog en laag bedreigende
situaties, en hoe organisaties deze vaardigheid kunnen ontwikkelen
bij hun leidinggevenden. Dit project organisaties inzichten bieden
over hoe empathische nauwkeurigheid kan worden beoordeeld bij
selectiebeslissingen en hoe dit kan worden getraind in programma's
voor leiderschapsontwikkeling
AcroniemFWOSB133
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/26

Keywords

  • Emotionele intelligentie
  • Empathische nauwkeurigheid
  • Leiderschap

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Work and organisational psychology

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.