De psychologische, familiale en ethische aspecten van de "genetic counseling" voor borst- en ovariumkanker. Een kwalitatief, psychologisch en psycholinguïstisch onderzoek.

Projectdetails

!!Description

Het Oncogenetisch team van de V.U.B. biedt als eerste en enige in Vlaanderen, de mogelijkheid tot genetische testing aan personen met een vermoeden op een verhoogd risico voor borst- en ovariumkanker aan. Naar de toekomst toe zal deze test beschikbaar worden voor een breder publiek. Het verwerven van een meer systematische kennis over de psychosociale en ethische implicaties is onontbeerlijk geworden. Het onderzoek zoekt een antwoord op de volgende vragen: 1) Welke zijn de motivaties van patiënten om zich genetisch te laten screenen voor borst- en ovariumkanker? 2) Welke invloeden hebben de bestaande interactiepatronen en communicatieprocessen binnen de familie op de beslissing ban de patiënt de oncogenetische informatie al dan niet door te geven aan hun andere verwanten? Het onderzoeksmateriaal bestaat uit een 100-tal verbatim transcripts van oncogenetische counseling sessies. De kwanlitatieve onderzoeksmethodeis gebaseerd op de "grounded theory" van Strauss en Corbin. Deze bestaat uit een systematische set van procedures om inductief een gefundeerde theorievorming over een te bestuderen fenomeen te ontwikkelen. De pragmatisch-semantische analyse van de verbatim transcripten maakt verder gebruik van technieken die ontwikkeld werden door met name het conversatieanalyseonderzoek.
AcroniemOZR234
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9831/12/01

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences
  • Materials engineering
  • Basic sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.