Recht op waardig sterven in België. Een geschiedenis van maatschappelijke attitudes, conceptuele onduidelijkheid en belangenbehartiging met betrekking tot euthanasie van 1880 tot 1993.

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities