De rol van aandacht bij het impliciet leren van sequenties.

Projectdetails

!!Description

Met dit onderzoeksproject wil ik de invloed van aandachtsprocessen op het leren bestuderen. In het bijzonder wil ik nagaan in welke mate exogene en endogene aandachtsprocessen het leren beïnvloeden van sequentiële structuren. Veel van onze dagelijkse gebruikte kennis berust nl. op het aanleren en toepassen van sequentiële structuren. Dit gebeurt veelal impliciet, denk maar aan het aanleren van een taal of een sport. In dit project wil ik nagaan hoe het impliciet sequentieel leren, dat beschouwd wordt als een basaal leermechanisme dat we delen met lagere diersoorten, beïnvloed wordt door stimuli die de aandacht automatisch naar zich toetrekken (bottom-up- exogeen) en door stimuli waarop we zelf onze aandacht richten (top-down - endogeen). Deze onderzoeksvraag dringt door tot de kern van het leren: wordt het leren hoofdzakelijk gestuurd door invloeden van buitenaf, waarbij we automatisch associaties maken, of verloopt het leren vnl. top-down, waarbij we onze aandachtsprocessen actief moduleren in functie van een maximale adaptatie aan onze omgeving?
AcroniemOZR1388
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0731/12/10

Keywords

  • biologie

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.