De rol van Geminine in de ontwikkeling van de pancreas.

Projectdetails

!!Description

Voldoende inzicht in de ontwikkelingsbiologie van endocriene beta cellen is onontbeerlijk voor celvervangings- of regeneratie-therapie van diabetes. In dit project bestuderen we de rol van Geminine in het specificatie proces van een delende progenitorcel naar een differentiërende endocriene voorloper in de pancreas. De factoren die deze transitie inleiden zijn nog grotendeels ongekend. Wij zullen de functie van Geminine binnen dit proces van betacel determinatie bestuderen, zowel tijdens de normale embryonale ontwikkeling als tijdens adulte betacel regeneratie in vivo. Vooreerst zullen we de spatio-temporale expressie van Geminine beschrijven in relatie tot andere, in pancreas-ontwikkeling belangrijke factoren. Vervolgens zullen we nagaan door welke specifieke factoren Geminine geactiveerd wordt en welke de directe downstream targets zijn. Om na te gaan welke celtypes in adulte pancreas afkomstig zijn van Geminine-positieve precursoren, zullen stabiele Geminine reporter muizen worden gegenereerd. Met behulp van RNA interferentie zullen we de Geminine expressie inhiberen, zowel tijdens embryonale ontwikkeling als tijdens adulte betacel regeneratie, om te achterhalen wat de precieze functie is van dit proteïne. Tenslotte zullen we transgene muizen genereren voor Geminine loss-of-function of gain-of-function experimenten. We geloven dat dit werk een belangrijke stap voorwaarts zal betekenen in de kennis over betacel ontwikkeling en postnatale betacel regeneratie.

AcroniemFWOAL533
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/13

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Biological sciences
  • Basic sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.