De rol van pijncognities in gezondheidszorggebruik bij patiënten die een operatie ondergaan omwille van een lumbale radiculopathie: Een gerandomiseerde gecontroleerde klinische studie.

Projectdetails

!!Description

Dit project heeft tot doel de invloed van pijn cognities op het gezondheidszorggebruik van patiënten die een operatie ondergaan omwille van lumbale radiculopathie te onderzoeken. Hoewel, zulke operaties doorgaans anatomisch succesvol zijn, ervaart 23 tot 28% van de patiënten toch postoperatieve chronische pijn die gepaard gaat met hoger gezondheidszorggebruik en langer werkverlet. Deze zaken resulteren op hun beurt dan weer in een hoge socio-economische last voor de patiënt zelf en de maatschappij. Het belang en de relevantie van dit onderzoek worden verder ondersteund door de beschikbare evidentie over de relatie tussen pijn cognities en gezondheidszorggebruik in andere populaties, onze preliminaire data en het feit dat maladaptieve pijn cognities aanwezig zijn in subgroepen van patiënten die een operatie ondergaan omwille van lumbale radiculopathie. Het ontrafelen van het mechanisme achter gezondheidszorggebruik, zal het mogelijk maken om therapeutische interventies te implementeren die er op gericht zijn het gezondheidszorggebruik tot een optimaal niveau te beperken. In eerste instantie zullen de associaties tussen pijn cognities en gezondheidszorggebruik in patiënten die een operatie ondergaan voor een lumbale radiculopathie verder geëxploreerd worden. Nadien, zullen de mogelijks causale interacties tussen deze variabelen blootgelegd worden door te onderzoeken of verbeteringen in pijn cognities ook leiden tot lagere levels van gezondheidszorggebruik in deze populatie. Om dit te onderzoeken, zullen de patiënten gerandomiseerd worden in een groep die ofwel een behandeling krijgt die specifiek tot doel heeft pijn cognities te verbeteren (pijneducatie) of een behandeling die niet gericht is op pijn cognities (biomechanisch gefocuste rugschool).
AcroniemFWOTM902
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1830/09/22

Keywords

  • pijncognities
  • lumbale radiculopathie

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Cognitive neuroscience

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.