Het zelf in een cultuur van onmiddellijkheid: een ethisch-existentiële benadering.

Projectdetails

!!Description

Met de proliferatie van telecommunicatie media en internet cultuur werd onmiddellijkheid het centrale culturele principe van de laat-modern, westerse, geïndustrialiseerde samenlevingen. Met dit projectvoorstel wordt de idee uitgewerkt dat onmiddellijkheid bijdraagt tot een onmiddellijke connectiviteit in de leefwereld. De Kierkegaardiaanse idee van zelf-zijn en zijn uitwerking van het begrip onmiddellijkheid zijn de sleutelconcepten in de uitwerking van dit project, daarbije een existentieel-ethische benadering combinerend met media-filosofisch onderzoek en media-studies.
AcroniemFWOAL870
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/21

Flemish discipline codes

  • Philosophy of social science

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.