De Vorst als Vaderfiguur. Een diachronisch onderzoek met het oog op de ontwikkeling van praktische taal- en tekstanalytische methodologieën voor historici.

  Projectdetails

  !!Description

  Het project streeft naar de operationalisering van een aantal taal- en

  tekstanalytische onderzoeksmethoden ten behoeve van onderzoek op het terrein

  van de sociale geschiedenis. De ontwikkeling van tekstanalytische methoden

  voor historici zal gebeuren via een aantal concrete gevalstudies gewijd aan

  de discursieve strategieën via dewelke de figuur van 'de vorst' werd en

  wordt geconstrueerd, van de Middeleeuwen tot vandaag.

  AcroniemFWOAL173
  StatusGeëindigd
  Effectieve start/einddatum1/01/0131/12/04

  Flemish discipline codes in use since 2023

  • History and archaeology
  • Languages and literary studies
  • Economics and business

  Vingerafdruk

  Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.