Strategieën van de roes. Nietzsches visie op Socrates, de kritische filosofie en retorische taal.

Projectdetails

!!Description

In de eerste fase van mijn doctoraatsonderzoek heb ik bestudeerd hoe de antagonistische relatie tussen (zelf)kritisch filosoferen en motivatie of daadkracht in de geschiedenis van de filosofie aan het licht komt. Een eerste tak van mijn onderzoek is een historisch-analytische studie van het vroegmiddeleeuwse begrip acedia, het verlies aan motivatie dat bij ascetische monniken optrad door een te reflexieve levenswijze.
AcroniemFWOTM364
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0530/09/09

Keywords

  • ethiek

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy, ethics and religious studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.