De Waarheid in de Tanden: de reconstructie en vergelijking van menselijke levenshistories in het Meso- en Neolithicum van Europa

Projectdetails

!!Description

Isotopenanalyses hebben een cruciale plek in de archeologische
wereld. De applicatie ervan op menselijke resten heeft ons begrip
van dieet en migratie patronen van vroegere populaties revolutionair
verbeterd, in het bijzonder die uit het Meso- en Neolithicum,
waarvoor geen geschreven bronnen bestaan. Echter, vaak is er
sprake van beperkingen. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik
van een enkel sample om de isotopenwaarde van een individu weer
te geven, terwijl dit slechts een uniek moment in het leven
representeert. Hierbij wordt gesuggereerd dat zowel het dieet als de
geografische locatie niet is veranderd, omdat veranderingen in dieet
en mobiliteit door de tijd heen niet gedetecteerd worden.
Het project past meervoudige sampletechnieken op menselijke
tanden en bot toe, zodat meerdere isotopenwaardes gedetecteerd
kunnen worden door de tijd heen en dit beeld dus verbeterd wordt.
Incrementeel bemonsteren van tanden maakt het mogelijk seriële
isotoopwaarden op hoge resolutie te achterhalen, die gecombineerd
met microscopisch onderzoek en µCT, een gedetailleerd biografische
verhaal van individuele diëten en mobiliteitspatronen opleveren.
Deze methoden zullen gezamenlijk worden toegepast op Meso- en
Neolithische individuen van belangrijke Europese sites die meerdere
periodes overbruggen. Hiermee worden niet alleen
levensgeschiedenissen gereconstrueerd, maar laat ook zien hoe in
Europa het leven veranderde in de socioculturele transitie naar het
Neolithicum
AcroniemFWOTM1129
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/26

Keywords

  • Mesolithische-neolithische overgang
  • Incrementele isotopenanalyse
  • Dieet en mobiliteit

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Archaeology of Europe, the Mediterranean and the Levant
  • Archaeology of foods and diets
  • Prehistoric archaeology
  • Bioarchaeology
  • Biogeochemistry

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.