Het welbevinden van functioneren van directies basisonderwijs. (OBPWO 2003)

  • Engels, Nadine (Administrative Promotor)
  • Hotton, Gwendoline, (Medewerker)

Projectdetails

!!Description

Het onderzoek gaat na welke school-, persoonsgebonden en omgevingsfactoren samenhangen samen met het functioneren en het welbevinden van directeurs (afhankelijke variabelen) in het basisonderwijs. Daarnaast wordt nagegaan of er een verschil is in welbevinden naargelang het taakprofiel van de directeur, zijn leidinggevende competenties en zijn beslissingsstijl. Verder wordt ook de relatie onderzocht tussen schoolcultuur en het welbevinden van de leerkrachten met het functioneren en het welbevinden van de directeurs. Op basis van semi-gestructureerde interviews en vragenlijsten bij directies en leerkrachten wordt het welbevinden en het functioneren van de directies en het welbevinden van leerkrachten in het basisonderwijs verduidelijkt.
AcroniemVLO135
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/05/0431/12/05

Flemish discipline codes

  • Pedagogical and educational sciences