Thermische activiteitsmonitoring microcalorimetrie: vanuit fundamentele thermodynamische principes naar een breed scala aan praktische toepassingen

Projectdetails

!!Description

Thermische activiteitsmonitoring (TAM) microcalorimetrie is
de meest gevoelige calorimetrische meettechniek, en is in
staat om warmte-effecten over een tijdsschaal van dagen
tot maanden te meten dankzij de hoge basislijnstabiliteit.
Hierdoor is het als enige geschikt om processen te
bestuderen die sterk vertragen rond de temperatuur die
relevant is voor toepassingen, en die daardoor niet
bestudeerd kunnen worden met meer alledaagse
calorimetrische technieken zoals DSC. Door het toevoegen
van perfusie-accessoires worden de mogelijkheden van het
toestel sterk uitgebreid door een continue gasstroom toe te
laten met gecontroleerde vochtigheid tijdens het meten.
Omdat deze techniek relatief onbekend is in het gebied van
materiaalonderzoek, is er veel potentieel en interesse voor
het toepassen ervan bij partners binnen de VUB, KUL,
UGent, en de industrie, die werken in vakgebieden waar het
rechtstreeks meten van thermodynamische grootheden
zeer belangrijk is, maar voor het grootste deel nog nooit
werd geprobeerd. Voorgestelde wetenschappelijke kansen
zijn bijvoorbeeld de studie van trage reactiekinetiek zoals
vernettingsreacties of het traag zelfhelen van materialen bij
kamertemperatuur, de trage permeatie van water door
deklagen, het verharden van niet-traditionele cementen, de
rechtstreekse meting van metabolische processen, en
adsorptie-desorptie processen.
AcroniemHERC57
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/05/2230/04/26

Keywords

  • microcalorimetrie

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Phase transformations
  • Destructive and non-destructive testing of materials
  • Reaction kinetics and dynamics
  • Thermal analysis
  • Chemical thermodynamics and energetics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.