Thermische Geschiedenis en Restspanning Controle en Beperking Voor Hybride Additieve Fabricagetechnieken

Projectdetails

!!Description

Dit project heeft tot doel de betrouwbaarheid en kwaliteit van de hybride poeder LB-DED-technologie te verbeteren. Deze belangrijke uitdaging wordt aangegaan door middel van een interdisciplinaire aanpak. De eerste doelstelling is de ontwikkeling van geavanceerde hybride LB-DED numerieke thermo-mechanisch gekoppelde dual-laser simulaties en de experimentele validatie ervan door middel van beschikbare high-end experimentele opstellingen (hybride additief-subtractieve MiCLAD LB-DED machine, optisch contactloos Digital Image Correlation (DIC) systeem). Het tweede doel van dit onderzoek is om deze gevalideerde hybride dual-laser input (LB-DED/ablatie) simulatieketen te benutten om de complexe thermische geschiedenissen die voortvloeien uit het hybride proces te begrijpen, om het effect van de controlestrategieën op de restspanningen te beoordelen, om een optimale set procesparameters te vinden (bijv. laservermogen, machine traject, besturingsparameters, machine snelheid, enz.), en om vervormingen en bijbehorende restspanningen te voorspellen. Met als uiteindelijk doel de restspanningen te verminderen en te beheersen door middel van een tri-laser input proces (door laser hersmelten, voorverwarmen van de bouwplaat). Dit zou resulteren in de productie van hybride LB-DED-onderdelen die zijn geoptimaliseerd voor 1) een uniforme gelijkassige microstructuur en uniforme materiaaleigenschappen, 2) produceerbaarheid en 3) verminderde restspanningen.
AcroniemFWOTM1172
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2330/09/26

Keywords

  • Gerichte energiedepositie
  • Thermo-mechanische simulaties
  • Resterende spanning

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Heat transfer
  • Numerical modelling and design
  • Manufacturing processes, methods and technologies
  • Computer aided engineering, simulation and design
  • Other mechanical and manufacturing engineering not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.