Tijd-frequentie domein gebaseerde transformaties en temporele predictie voor het coderen van dynamische hologrammen

Projectdetails

!!Description

Holografie is een wetenschapsdiscipline die het golffront van licht meet of reconstrueert d.m.v. interferentie. Het codeert 3D informatie en heeft dus vele toepassingen in metrologie. Bovendien kunnen vlakke hologrammen het golffront van een 3D-object herscheppen, waardoor alle 3D informatie voor alle gezichtspunten worden gereproduceerd, i.t.t huidige 3D stereoscopie. Bij hoge kwaliteit zou een gerenderd hologram niet te onderscheiden zijn van een echt object.

Hoogwaardige hologrammen hebben grote hoeveelheden gegevens nodig, t.e.m. resoluties van miljarden pixels. Voor holografische video's worden het nodige datadebiet voor het verzenden en coderen van de onbewerkte hologrammen onhaalbaar met huidige hardware. Efficiënte codering van hologrammen is daarom van groot belang
voor toekomstige holografische displays.

De eigenschappen van holografische signalen, zijnde complexe interferentiepatronen, verschillen aanzienlijk van natuurlijke fotografische beelden. Dit vergt nieuwe mathematische transformaties en algoritmen op maat van holografische gegevens om het probleem van de compressie en transmissie van digitale hologrammen op te lossen.

Het hoofddoel van dit onderzoeksvoorstel is om nieuwe representaties en algoritmen voor het coderen van dynamische holografische signalen te ontwikkelen, en hun integratie in een videocodec. Dit onderzoek kan een impact hebben op de computationele- en energie-efficiënte voor het genereren, comprimeren en renderen van digitale hologrammen.
AcroniemFWOTM938
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/1930/09/22

Keywords

  • holografie

Flemish discipline codes

  • Electronics not elsewhere classified