Filosoferen met kinderen in Vlaanderen. Raakpunten tussen het 'filosoferen met kinderen'-project en het 'kritisch denken'-project in de context van het Vlaamse Onderwijs.

Projectdetails

!!Description

Begin jaren '70 ontwikkelde M. Lipman de opvatting om met kinderen te filosoferen. Hij richtte een centrum (IAPC) op waar onderzoek wordt verricht naar materiaal, leermethodes en opleidingen voor leerkrachten. Lipman gebruikt de logica en de rede als belangrijkste criteria om te komen tot een oplossing van filosofische vragen en heeft zo een normatief maatschappelijk model uitgewerkt.Eind jaren '80 hebben in Nederland K. Van Der Leeuw en B. Heesen een model ontwikkeld waar het hoofdmotief is om het kind creatief te leren denken als persoonlijke verrijking maar waar een duidelijk maatschappelijk doel ontbreekt. Hier worden logica, gevoelens en schoonheid op gelijke voet behandeld als criterium in een filosofisch gesprek.Momenteel zijn in Vlaanderen initiatieven opgestart maar wordt ondanks de grote interesse van de leerkrachten nog te weinig aan wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit project onderzoekt de theoretische haalbaarheid en praktische implementatie om via filosoferen kinderen aan te zetten tot kritisch denken, rekening houdend met de specifieke Vlaamse schoolcontext.
AcroniemOZR134
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/9731/12/01

Flemish discipline codes

  • Philosophy, ethics and religious studies