Het valideren van circulerende biomarkers die het verlies van intrinsieke capaciteit en kwetsbaarheid bij ouderen identificeren.

Projectdetails

!!Description

Actief ouder worden is het proces van het optimaliseren van kansen voor gezondheid, participatie en veiligheid om de kwaliteit van leven te verbeteren naarmate mensen ouder worden1. Een van de meest prominente belemmeringen voor actief en gezond ouder worden is kwetsbaarheid, omdat het het aanpassingsvermogen van mensen aan gezondheidsstressoren belemmert2. Kwetsbaarheid is een dynamische, leeftijdsgebonden aandoening die wordt gekenmerkt door een afname van de homeostatische reserves in meerdere fysiologische systemen, wat leidt tot verminderde weerstand tegen stressoren en een verhoogd risico op nadelige gezondheidsresultaten zoals ondervoeding, vallen, ziekenhuisopname, verminderde mobiliteit, toenemende invaliditeit bij activiteiten van dagelijks leven en uiteindelijk vroegtijdig overlijden3-5. In een onlangs gepubliceerde meta-analyse hebben we deze bevindingen bevestigd, met een 1,6- tot 2,0-voudig risico op afname van dagelijkse activiteiten, een 1,2- tot 1,8-voudig risico voor ziekenhuisopname en een 1,8- tot 2,3-voudig risico voor vroegtijdige sterfte 6. Deze verhoogde gezondheidsrisico's leiden tot een toenemend gebruik van de gezondheidszorg en hogere kosten, en zetten de socialezekerheidsstelsels onder druk7. Kwetsbaarheid is typisch een status waarin de intrinsieke capaciteit van een oudere persoon afneemt. In het World Report on Aging and Health2, 8 definieerde de WHO intrinsieke capaciteit als de samenstelling van alle fysieke en mentale capaciteiten waaruit een individu kan putten. Dit project beoogt het identificeren en valideren van biologische biomarkers gerelateerd aan voedingstoestand, lichaamssamenstelling en fysieke capaciteit als proxy voor een lage intrinsieke capaciteit en de vroege voorspelling van kwetsbaarheid bij ouderen. De resultaten van dit project maken het mogelijk verlies van intrinsieke capaciteit in een vroeg stadium te identificeren, lang voordat kwetsbaarheid of afhankelijkheid met andere methoden aan het licht komt. Dit opent een kans voor preventieve maatregelen, bijv. dieet en lichaamsbeweging, om de intrinsieke capaciteit te optimaliseren voordat problematische achteruitgang optreedt.
AcroniemAIIFUND72
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/22

Flemish discipline codes

  • Biogerontology

Keywords

  • Actief ouder worden
  • Kwetsbaarheid
  • Circulerende biomarkers