Naar een beter inzicht in wat palliatief gesedeerde patiënten ervaren: getallen linken aan ervaringen

Projectdetails

!!Description

Eenmaal de dood nabij, is een belangrijke bekommernis maximaal comfort te garanderen. Bij onbehandelbaar

lijden is palliatieve sedatie een optie. In die gevallen wordt het bewustzijnsniveau van de patiënt verlaagd. Een belangrijk uitgangspunt is dat 'sedatie niet dieper is dan nodig om het comfort te verzekeren'.

Een eenvoudige manier om te weten of een patiënt lijdt zou zijn om het hem te vragen. Echter, bij (diepe) sedatie is communicatie onmogelijk. Om het comfort van de patiënt te beoordelen zullen zorgverleners dan steunen op observatie van de patiënt.

Sinds kort worden geavanceerde technieken uit de neurowetenschappen gebruikt en ontdekte men dat het bewustzijn en de pijn soms niet op te sporen zijn met de traditionele observationele methoden.

Het doel van deze studie is om beter te begrijpen wat palliatieve sedatie patiënten ervaren in de laatste dagen van hun leven en om te zien of ze echt vrij van pijn zijn. In deze studie willen we 40 patiënten observeren vanaf het moment dat palliatieve sedatie is geïnitieerd tot aan de dood. We zullen evalueren in hoeverre de beoordeling van het comfort op basis van gedragsobservaties overeenkomt met de resultaten van een monitor die de hersenfunctie meet en die vaak gebruikt wordt in de operatiekamer. Daarnaast willen we te weten komen of veranderingen in de gemeten diepte van de sedatie ook ervaren worden door de patiënt, zorgverleners en familieleden, vooral in de laatste momenten van het leven wanneer soms onverwachte veranderingen worden gemeten.AcroniemFWOAL768
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/18

Flemish discipline codes

  • Intensive care anaesthesiology