Naar een mechanistisch begrip van het ontstaan, de evolutie, het verwerven en het verwerken van mensachtige talen in populaties van autonome agenten

Projectdetails

!!Description

De overkoepelende doelstelling van het onderzoeksprogramma dat ik voorstel, betreft het verwerven van een diep en nauwkeurig begrip van de computationele mechanismes die ten grondslag liggen aan het ontstaan, de evolutie, het verwerven en het verwerken van mensachtige talen in populaties van autonome agenten. Het ontrafelen en computationeel modelleren van deze mechanismen zal niet alleen bijdragen aan een beter begrip van hoe menselijke talen functioneren, maar zal ons ook in staat stellen om echt intelligente autonome agenten uit te rusten met de nodige technieken om samen conceptuele en linguïstische structuren op te bouwen die geschikt zijn voor interactie met mensen, en met elkaar, in hun natuurlijke omgeving. Dit onderzoeksprogramma is fundamenteel, maar toepasbaar van aard. Enerzijds zoekt het antwoorden op fundamentele vragen over de oorsprong, de evolutie, het verwerven en het verwerken van menselijke talige communicatie. Anderzijds zijn de resultaten van de experimenten direct relevant voor een verscheidenheid aan concrete toepassingen die belangrijke industriële en maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Voorbeelden van dergelijke toepassingen zijn onder meer intelligente conversationele agenten, collaboratieve robots, mensgerichte opinieobservatoria en facilitators, intelligente leersystemen en adaptieve, zelforganiserende multi-agentsystemen
AcroniemOZR4048
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/02/2331/01/27

Keywords

  • Opkomende communicatie
  • computationele taalkunde
  • intelligente agenten
  • kunstmatige intelligentie

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Natural language processing
  • Evolutionary linguistics
  • Computational linguistics
  • Adaptive agents and intelligent robotics
  • Knowledge representation and reasoning

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.