Een veelzijdige foto-elektronen spectroscoop voor de in situ analyse van interface moleculaire studies in materiaalonderzoek

Projectdetails

!!Description

Foto-elektronenspectroscopie is wereldwijd erkend als een onmisbare tool voor de karakterisatie van oppervlakte chemie. In dit projectvoorstel zetten we in op het creëren van een veelzijdige XPS, die ons toelaat om in situ moleculaire interface analysis uit te voeren in een breed domein binnen de materiaalwetenschappen. Zo zal een ultraviolet bron worden aangekocht, die toelaat om de uiterste nanometers van het oppervlak te analyseren en
inzicht zal verschaffen in valentieband energieën en de hybridisatie van orbitalen. Verder wordt een gas cluster ionen sputter bron voorzien, om goed gecontroleerde diepteprofileringen van organische materialen mogelijk te
maken. Het toestel wordt uitgebreid met een houder met een verwarmings- en koelingselement en een voorbehandelingskamer, waardoor we in situ oppervlakte behandelingen en complementaire analyses kunnen
uitvoeren, zonder de gecontroleerde omgeving te verlaten. Hierdoor vermijden we ongewenste veranderingen van het oppervlak. Tenslotte zal de XPS kunnen gebruikt worden om interface analyse te verrichten in operando batterij
systemen door het toevoegen van een houder voor elektrochemische set-ups. Dit zal leiden tot unieke inzichten in de chemische fenomenen in deze materialen.
AcroniemHERC50
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/05/2030/04/24

Keywords

  • surface engineering

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Functional materials
  • Functionalisation of materials
  • Hybrid composites
  • Metals and alloy materials
  • Surface engineering

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.